Wczoraj Biuro Prasowe Watykanu poinformowało, że Papież Franciszek zawierzy Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi w dniu 25 marca 2022 r. w Bazylice Świętego Piotra, podczas nabożeństwa pokutnego, któremu będzie przewodniczył. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 17-tej (czasu rzymskiego). Tego samego dnia Kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski dokona takiego samego aktu zawierzenia w Świątyni Matki Bożej Fatimskiej w Portugalii, jako wysłannik Ojca Świętego.

papa francisco e nossa senhora de fatima e1494426941505Dzień 25 marca jest datą szczególną. Jest to uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a także tego dnia, 38 lat temu, tj. w 1984 r., Święty Jan Paweł II, Papież zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wcześniej w tym miesiącu, biskupi katoliccy obrządku łacińskiego i Światowy Apostolat  Fatimski Oddział Międzynarodowy zwrócili się do Papieża Franciszka, aby zawierzył Ukrainę i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, dokładnie w czasie, gdy w Europie toczy się straszna wojna, spowodowana atakiem i inwazją Armii Rosji na Ukrainę.

Przesłanie fatimskie jest wezwaniem o pokój! Gdy Matka Boża objawiła się w 1917 r., to powiedziała trojgu małym pastuszkom: "Bóg życzy sobie ustanowić nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca. Jeśli to, o czym mówię zostanie zrealizowane, wiele dusz zostanie uratowanych i zapanuje pokój”. Matka Boża prosiła także o zawierzenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu stwierdzając, że jeśli ta prośba nie zostanie spełniona, Rosja rozprzestrzeni „swoje błędy na całym świecie, powodując wojny i prześladowania Kościoła.” “Dobrzy," dodała, "będą męczeni, Ojciec Święty będzie musiał bardzo wycierpieć, różne narody będą zniszczone."

Jak już wskazano w liście opublikowanym tutaj, napisanym przez naszego międzynarodowego Prezesa ŚAF, jesteśmy zaproszeni do odnowienia zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, które miało miejsce w dniu 25 marca 1984 r. Obecnie my powinniśmy ponowić zawierzenie w jedności z Ojcem Świętym i wieloma księżmi biskupami na świecie, którzy zawierzą Rosję i Ukrainę.

Prawdziwe nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, poprzez nawrócenie, pokutę i wynagrodzenie, zawierzenie siebie Bogu i Matce Bożej, pomoże uratować świat i zaprowadzić pokój!

Międzynarodowy Prezes Światowego Apostolatu Fatimskiego, Prof. Americo Lopez-Ortiz napisał pismo okólne do wszystkich kierowników i członków Światowego Apostolatu Fatimskiego dotyczące strasznej inwazji i ataku Rosji na Ukrainę. fatima imaculada coracao 2 1

W swoim liście (w języku angielskim) podkreślił, że tak “krytyczna sytuacja musi być skonfrontowana z duchową bronią, aby pokonać zło” i nasz ruch ma obowiązek “oświecać serca wiernych światłem nadziei w ostateczny triumf Niepokalanego Serca Maryi obiecany w Fatimie.” On także napisał do Ojca Świętego proponując odnowienie zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi i tym samym, prosił o wsparcie upowszechniania nabożeństwa Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca, jak prosiła Matka Boża, aby otrzymać pokój dla ludzkości.

Dlatego w nadchodzący dzień 25 marca 2022 r. my wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby indywidualnie lub w grupie odnowić Kolegialne Zawierzenie Świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Św. Jan Paweł II, w 1984 r., w Rzymie. Tekst Zawierzenia jest tutaj w języku angielskim (link)

Złączmy się w modlitwie, szczególnie teraz, gdy Jest Wielki Post i przygotowujemy się na Wielkanoc, święto zwycięstwa Pana Jezusa Chrystusa nad śmiercią i złem.

UcraniaCzłonkowie Światowego Apostolatu Fatimskiego na Ukrainie, szczególnie ci z Parafii Matki Bożej we Lwowie od dawna pragną powitać Pielgrzymującą Figurę Matki Bożej Fatimskiej w tym regionie. Stało się to jeszcze bardziej upragnione w tym szczególnym czasie wojny i napięć z Rosją. Dlatego w dniu 10 marca 2022 r. grecko-katolicki Arcybiskup i Metropolita Lwowa, ksiądz Igor Woźniak napisał list do Rektora Świątyni Fatimskiej w Portugalii z oficjalną prośbą o odwiedziny Figury Matki Bożej, “w celu uproszenia jej wstawiennictwa i opieki nad ludnością Ukrainy i nad całym światem”.  

Świątynia Fatimska otrzymała list i natychmiast zdecydowała wysłać Pielgrzymującą Figurę nr 13, replikę oryginalnej figury na Ukrainę. Pielgrzymująca Figura będzie podróżować przez Kraków, w Polsce w tym tygodniu. Figura pozostanie przez 1 miesiąc na Ukrainie i będzie powitana i transportowana przez wspólnotę grecko-katolicką we Lwowie, gdzie znajduje się duża grupa członków Światowego Apostolatu Fatimskiego, z którymi jesteśmy głęboko związani, zarówno na poziomie duchowym jak i poprzez naszą pomoc. 

Matka Boża w Fatimie usilnie prosiła nas o modlitwę o pokój. Odwiedziny Figury Matki Bożej na Ukrainie są częścią tej duchowej i duszpasterskiej misji, aby nastał pokój w tym kraju i na świecie.

Notatka historyczna: W 1971 r. grupa pielgrzymów Światowego Apostolatu Fatimskiego, ze Stanów Zjednoczonych próbowała przywieźć Pielgrzymującą Figurę Matki Bożej do Rosji. Figura była pobłogosławiona w Fatimie przez Papieża Pawła VI, ale odmówiono jej wjazdu. Gdy członkowie Apostolatu siedzieli na statku w ukraińskim porcie Odessa, zdecydowali, że polecą z Figurą do Moskwy wyczarterowanym samolotem, owiną ją w szmaty i potajemnie przywiozą na Plac Czerwony. Potem powrócili na statek, a później umieścili Figurę w Świątyni Niepokalanego Serca Maryi w Waszyngtonie, New Jersey, gdzie ona jest znana jako “Pielgrzymująca Figura Matki Bożej z Odessy”. Kilka lat temu ta figura została ofiarowana, przez Apostolat ze Stanów Zjednoczonych, wspólnocie z parafii katolickiej w Kazaniu w Rosji, gdzie do tej pory Figura jest czczona. 

canonizacaoW dniu 20 lutego Kościół obchodzi wspomnienie Świętych Franciszka i Hiacynty Marto, dwojga małych dzieci z Fatimy, kanonizowanych w 2017 r. 

Światowy Apostolat Fatimski przyjmuje tę datę jako specjalną okazję do uczczenia świętości tych dwojga małych pastuszków i promowania ich duchowości. W Fatimie i na całym świecie, Kościół będzie wspominał tych dwoje świętych dzieci, aby uczyć się od nich cnoty pokory, modlitwy poświęcenia się Bogu. 

W dniu 28 stycznia 2022 Papież Franciszek mianował Księdza Biskupa Jose Ornelas nowym Biskupem Diecezji Leiria-Fatima, zastępując kardynała Antonio Marto.

Sem TítuloNowy Biskup Fatimy jest członkiem Zgromadzenia Misyjnego Sercanów – Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego. Ma 68 lat i od 2015 kieruje Diecezją Setubal, w Portugalii. Poza tym jest także Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Portugalii.

Kardynał Antonio Marto złożył rezygnację Ojcu Świętemu kiedy skończył 74 lata, w maju 2021 r., z powodu swojego wieku i “świadomy ograniczeń sił fizycznych i psychicznych, aby właściwie sprawować urząd w świetle wymogów duszpasterskich Diecezji i Świątyni Fatimskiej”.  

Ksiądz Biskup Jose Ornelas w orędziu do wiernych Diecezji zwrócił szczególną uwagę na Fatimę, mówiąc:

"Fatima rozbrzmiewa w naszych uszach i sercach, tutaj w Portugalii i na świecie, jako bardzo szczególne miejsce i wskazuje na obecność Boga, także w dramatycznej sytuacji, podobnej do tej, w której żyjemy. (...) Najświętsza Maryja, kochająca Matka maluczkich jest wizerunkiem Kościoła, którym chcemy być, jako głosiciele Ewangelii w świecie."

Światowy Apostolat Fatimski wyraża wdzięczność Kardynałowi Antonio Marto za jego pełne miłości oddanie Diecezji Leiria-Fatima (2006-2022) i za jego wsparcie dla Światowego Apostolatu Fatimskiego, jako swojego doradcy.

Serdecznie i radośnie witamy nowego Księdza Biskupa Jose Ornelas! Módlmy się za niego i za jego owocną misję.  

Oficjalny ingres Księdza Biskupa Jose Ornelas do Diecezji odbędzie się w dniu 13 marca 2022 r., w Katedrze Leiria.