Co to jest??
Komórka Modlitewna Światowego Apostolatu Fatimskiego (Komórka Godziny Świętości) jest cotygodniowym lub comiesięcznym spotkaniem duchowym w małych grupach modlitewnych przed Najświętszym Sakramentem lub w domu. Członkowie dążą do wzrostu w świętości poprzez odpowiedź na prośby Matki Bożej Fatimskiej o modlitwę, pokutę i wyrzeczenia w duchu wynagrodzenia.

Ponaglenie do Modlitwy 
Bóg zawsze wymagał od wiernych - wytrwałości w modlitwie w Starym i Nowym Testamencie (Syr. 17:24; 18:22; Łk. 21:36; Rz. 12:12; Ef. 6:18; Kol. 4:2; 1 Tes. 17 i 1 P 4:7). W Fatimie Anioł oraz Matka Boża umacniała dzieci i wszystkich chrześcijan w biblijnym nakazie pozostania stałym w modlitwie. Uczestniczenie w Fatimskiej Komórce Modlitewnej jest doskonałym środkiem wdrożenia tych duchowych wskazań w praktykę naszego życia.

Źródło
Można powiedzieć, że pierwszą komórkę modlitewną stworzyła Matka Boża z trojgiem dzieci z Fatimy. Podczas Jej sześciu objawień w Fatimie w 1917 r., Matka Boża i dzieci modliły się razem.

Dlaczego one są nazwane “Komórkami”?
Tak jak komórka w ciele dzieli się i rośnie, tak grupa modlitewna powinna czynić to samo, po tym jak w grupie będzie już ośmiu lub dziewięciu członków - część grupy oddziela się i tworzy nową komórkę.

Jak mogę się przyłączyć?
Jeśli w Państwa parafii lub blisko Państwa domu jest ustanowiona Komórka Modlitewna Światowego Apostolatu Fatimskiego, to mogą Państwo przyłączyć się do niej. Jeśli nie, prosimy skontaktować się z diecezjalnym oddziałem Światowego Apostolatu Fatimskiego i dowiedzieć się, gdzie znajdują się Komórki Modlitewne w Państwa diecezji. Jeśli nie istnieje diecezjalny oddział, prosimy skontaktować się z oddziałem krajowym. Prosimy zainteresować innych uczestnictwem w Komórce Modlitewnej. Prosimy skontaktować się z Państwa księdzem, pokazać mu 10-punktowy program i wyjaśnić dlaczego pragną Państwo modlić się w grupie. Jeśli nie mogą Państwo otrzymać pozwolenia, aby spotykać się w kościele, prosimy zacząć tworzyć Komórkę Modlitewną w swoim domu. Tylko jedna lub dwie osoby więcej już stanowią wystarczającą grupę, aby utworzyć Komórkę Modlitewną.

 
Prosimy zwrócić się do Międzynarodowego Sekretariatu Fatimskiego z prośbą o podanie więcej informacji.  
  info@worldfatima.com