FATIMA: NAZWA, ABY PRZYPOMNIEĆ

Fatima, w Portugalii jest jednym z najbardziej czczonych miejsc w Kościele Rzymsko-Katolickim. To była mała wioska, w której począwszy od 1916 r., troje małych, portugalskich dzieci-pastuszków miało spotkania najpierw z Aniołem, a potem z Panią, która stała się znana jako Matka Boża Fatimska.

Miasto nosi arabską nazwę oznaczającą “wysokie miejsce”, po tym jak Mauretańska Panna zakochała się w dzielnym Rycerzu Templariuszu, Gonçalo Henriques, została nawrócona na chrześcijaństwo i ochrzczona otrzymując chrześcijańskie imię “Oureana”. To imię “Oureana” zostało zastąpione imieniem “Fatima”, które ona otrzymała po urodzeniu, na cześć córki Mohammeda.

Miasto i Najświętsza Maryja Panna zajmują szczególne miejsce w umysłach i sercach wielu Muzułmanów i osób z wielu wyznań. Historia jak to malutka wioska urosła do rangi miejsca milionowych pielgrzymek i znaczenie Fatimy w przyszłości ludzkości wywiera wrażenie. Wiele osób czuje, że Przesłanie z Fatimy prezentuje alternatywę dla konfliktów, które dominują we współczesnym świecie. Papież Jan Paweł II miał szczególną miłość dla Fatimy. On nauczał Przesłań z Fatimy jako alternatywy dla materialistycznych trendów, które wytworzyły wielką przepaść między bogatymi a biednymi we współczesnym świecie. Materialistyczne trendy i przepaść społeczna wywołują niepokoje społeczne i wojny.

W czasie objawień, Portugalia była krajem socjalistycznym, który nałożył ostre restrykcje na Kościół Katolicki, który naprawdę został wyjęty spod prawa przez pewien okres czasu.

To było w środku tej bardzo ciężkiej atmosfery, gdy troje zwykłych dzieci-pastuszków znalazło się razem. Przeczytaj więcej o tym i jak Objawienia Anioła i Matki Bożej zmieniły ich życie i mogą zmienić także życie Państwa.