Modlitwa różańcowa jest tą modlitwą, o którą najbardziej jesteśmy proszeni w Przesłaniu Fatimskim. Najświętsza Maryja Panna prosiła we wszystkich sześciu objawieniach, aby odmawiano Różaniec każdego dnia: "Odmawiaj Różaniec codziennie".
Nie ma innego nabożeństwa w Kościele, które byłoby bardziej zalecane przez Papieży niż nabożeństwo różańcowe.
Zwykły Różaniec jest złożony z pięciu dziesiątków; każdy dziesiątek jest odmawiany dla uczczenia Tajemnicy życia Pana naszego, Jezusa Chrystusa i Jego Matki, rozpoczynając od Zwiastowania, a kończąc na zwycięskiej Koronacji Najświętszej Maryi w Raju.
Jeden dziesiątek jest złożony z jednego Ojcze nasz, dziesięciu Zdrowaś Mario, jednego Chwała Ojcu i modlitwy, której Matka Boża nauczyła Małych Pastuszków w Fatimie. Zwykle, pięć dziesiątków jest odmawianych podczas medytowania nad jedną grupą Tajemnic.


JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC?
Rozpoczynamy odmawianie od Znaku Krzyża:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
O Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
O Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Na początku każdego dziesiątka, mówimy "tajemnicę", którą będziemy rozważać, na przykład, pierwszą tajemnicą radosną jest "Zwiastowanie".
Po krótkiej chwili na refleksję, odmawiamy "Ojcze nasz", dziesięć "Zdrowaś Mario" i "Chwała Ojcu".
Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Po każdym dziesiątku odmawiamy modlitwę, o którą prosiła nas Najświętsza Maryja Panna w Fatimie: “O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Na końcu odmawiania pięciu Tajemnic, odmawiamy trzy razy “Zdrowaś Maryjo” i kończymy modlitwą “Witaj Królowo”:

Witaj Królowo
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O, łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.

TAJEMNICE RÓŻAŃCA

TAJEMNICE RADOSNE

(Poniedziałki i Soboty)

1. Tajemnica: Zwiastowanie Anioła Gabriela Najświętszej Maryi Pannie. (Ewangelia Św. Łukasza 1, 26-38)
2. Tajemnica: Nawiedzenie Św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę (Ewangelia Św. Łukasza 1, 39-56)
3. Tajemnica: Narodzenie Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (Ewangelia Św. Łukasza 2, 1-20)
4. Tajemnica: Ofiarowanie Pana naszego, Jezusa Chrystusa w Świątyni. (Ewangelia Św. Łukasza 2, 22-38)
5. Tajemnica: Odnalezienie Pana naszego, Jezusa Chrystusa w Świątyni. (Ewangelia Św. Łukasza 2, 41-50)

TAJEMNICE BOLESNE

(Wtorki i Piątki)

1. Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. (Ewangelia Św. Mateusza 26, 36-46)
2. Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa. (Ewangelia Św. Mateusza 27, 24-26)
3. Tajemnica: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. (Ewangelia Św. Mateusza 27, 27-31)
4. Tajemnica: Dźwiganie Krzyża na Kalwarię. (Ewangelia Św. Łukasza 23, 26-32)
5. Tajemnica: Ukrzyżowanie Pana Jezusa. (Ewangelia Św. Jana 19, 17-30)


TAJEMNICA CHWALEBNE

(Środy i Niedziele)

1. Tajemnica: Chwalebne Zmartwychwstanie Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (Ewangelia Św. Mateusza 28, 1-10)
2. Tajemnica: Wniebowstąpienie Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (Dzieje Apostolskie 1, 6-11)
3. Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 1, 12-14 i 2, 1-4)
4. Tajemnica: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. (Pierwszy List do Koryntian 15, 12-23)
5. Tajemnica: Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi. (Apokalipsa Św. Jana 12, 1-17)

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

(Czwartek)

1. Tajemnica: Chrzest Pana naszego, Jezusa Chrystusa w rzece Jordan. (Ewangelia Św. Mateusza 3, 13-17)
2. Tajemnica: Wesele w Kanie Galilejskiej, kiedy Pan Jezus ujawnia Siebie. (Ewangelia Św. Jana 2, 1-11)
3. Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego. (Ewangelia Św. Mateusza 4, 12-17-23)
4. Tajemnica: Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor. (Ewangelia Św. Łukasza 9, 28-36)
5. Tajemnica: Ostatnia Wieczerza, kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszą Eucharystię. (Ewangelia Św. Łukasza 22, 14-20)