Światowy Apostolat Fatimski zdecydował rozpocząć ogólnoświatową kampanię w celu zebrania środków, aby wesprzeć prace renowacyjne sanktuarium w Pontevedra. 

Santuario PontevedraSanktuarium Niepokalanego Serca Maryi, znane także jako Sanktuarium na Miejscu Objawień w  Pontevedra, w Hiszpanii jest miejscem ściśle związanym z historią i przesłaniami fatimskimi. To tutaj, w byłym klasztorze Sióstr Świętej Doroty, w którym w dniu 25 grudnia 1925 r. Siostra Łucja od Pana Jezusa, najstarsza z wizjonerów fatimskich, miała objawienie Matki Bożej i Dzieciątka Jezus w swojej celi – teraz przebudowanej na kaplicę.

porta abertaMatka Boża prosiła Siostrę Łucję o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. Przez lata stary budynek sanktuarium niszczał i teraz jest pilna potrzeba przeprowadzenia właściwego remontu, aby zachować święte miejsce objawień i jego duchowość.

Konferencja Episkopatu Hiszpanii jest odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad tymi wysiłkami. Koszty są bardzo wysokie! Darowizny zbierane przez Światowy Apostolat Fatimski będą przekazane do Konferencji Episkopatu pod koniec roku. Liczymy na Państwa hojne wsparcie!

Darowizny mogą być przesyłane na konto bankowe:

Światowy Apostolat Fatimski
(Assoc. Apostolado Mundial de Fátima – SI)
Bank EuroBIC – Fatima
IBAN: PT 50 0079 0000 2658 9082 1016 5
Kod SWIFT: BPNPPTPL
Przeznaczenie: “Darowizna Pontevedra”

Celem jest, aby w roku 2025, czyli w stulecie objawień w Pontevedra, Sanktuarium Niepokalanego Serca Maryi miało potrzebne i godne wyposażenie, aby powitać wszystkich pielgrzymów, którzy tu przybędą. Bądźmy zatem hojni! I pamiętajmy o obietnicy Matki Bożej z Fatimy, że: “W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

ing Pontevedra Logo Centennial

 

Photo 2 Our Lady of Fatima CapelinhaMiesiąc maj jest tradycyjnie poświęcony w celu oddania czci Matce Bożej, w szczególny sposób poprzez odmawianie różańca.

W Fatimie Matka Boża prosiła, aby odmawiać codziennie różaniec, aby “uprosić pokój dla świata i zakończenie wojny.”  To jest teraz bardziej aktualne niż kiedykolwiek!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do modlitwy i wsparcia misji Apostolatu poprzez zamawianie prezentów z Fatimy dla Państwa domu: https://shop.worldfatima.com/

Szczęśliwego święta Matki Bożej Fatimskiej w 107. rocznicę Jej pierwszego objawienia w Fatimie!

W poniedziałek w dniu 13 maja 2024,  we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, Dzieci Eucharystii, działające w duchowej łączności ze Światowym Apostolatem Fatimskim, obchodzą uroczystość 22 Światowej Godziny Świętej Dzieci Eucharystii. Dzieci i młodzież połączą się duchowo przed Najświętszym Sakramentem, aby modlić się o pokój na świecie. Główne uroczystości odbędą się w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Hanceville, w USA, a potem w wielu innych krajach, gdzie jest obecny Apostolat Fatimski.

adoration sidebar angelW tych trudnych czasach, to jest istotne, aby adorować i wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, tak jak Anioł z Fatimy przekazał małym pastuszkom z Fatimy, zawierzając ludzkość Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny i modląc się na różańcu o pokój.

Nauczyciele, rodzice, dziadkowie powinni przyprowadzić dzieci, którymi się opiekują, do swoich parafii na Mszę świętą i uroczystość maryjną w dniu 13 maja. Jeśli nie jest to możliwe, aby przyprowadzić dzieci przed Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, to dzieci powinny modlić się w klasie szkolnej lub w swoich domach.

Uroczystość pod względem duchowym może zawierać procesję z figurą Matki Bożej, koronację figury Matki Bożej, jeśli to możliwe, wystawienie i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, adorację i wynagrodzenie, modlitwy różańcowe i zawierzenie życia dzieci Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Jesteśmy głęboko przekonani, że dzieci mają wyjątkową moc duchową, która może spowodować zmianę biegu obecnej historii ludzkości, tak bardzo dotkniętej przez wojny, cierpienia i śmierć. Weźmy udział w tej szczególnej uroczystości fatimskiej. Potrzebujemy odnowy eucharystycznej dla naszych dzieci i młodzieży na całym świecie.

Przypomnijmy słowa Św. Jana Pawła II: “To jest absolutna prawda: Pan Jezus i Jego Matka często wybierają dzieci i powierzają im ważne zadania w życiu Kościoła i ludzkości.”

Godzina Święta dzieci będzie transmitowana z Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Hanceville, w Alabamie, przez stację EWTN, docierając do milionów rodzin w ponad 160 krajach i terytoriach na całym świecie. Członkowie Światowego Apostolatu Fatimskiego zorganizują podobne uroczystości na całym świecie, z tym samym celem duchowym. 

Dzień 25 marca jest szczególną datą, związaną z Fatimą. Czterdzieści lat temu, w dniu 25 marca 1984 r. Święty Jan Paweł II, papież w jedności ze wszystkimi biskupami poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi, w obecności oryginalnej figury Matki Bożej Fatimskiej, na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

25 marçoTen uroczysty akt był wypełnieniem prośby Matki Bożej, prośby wypowiedzianej podczas objawień w Fatimie, a konkretnie podczas Jej objawienia Siostrze Łucji w Tuy, w Hiszpanii w 1929, gdzie Matka Boża powiedziała:  “Nadszedł moment, w którym Bóg prosi Ojca Świętego, aby w jedności ze wszystkimi biskupami zawierzył Rosję Mojemu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją w ten sposób ocalić.”

Kiedy poświęcenie zostało ostatecznie wykonane, Siostra Łucja potwierdziła osobiście, że ten tak uroczysty i powszechny akt poświęcenia był zgodny z życzeniem Matki Bożej: “Tak, stało się tak jak prosiła Matka Boża” napisała Siostra Łucja. 

Upamiętnienie tego uroczystego aktu poświęcenia z 1984 r. i poświęcenia Rosji i Ukrainy, którego dokonał Papież Franciszek w dniu 25 marca 2022, powinno pomóc odnowić naszą wiarę, nadzieję i  ufność w Boga i Matkę Bożą, która obiecała w Fatimie, że “w końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje” (…) “i okres pokoju zostanie dany światu”. Najświętsza Maryja Panna liczy na nas, na nasze nawrócenie i poświęcenie Bogu, abyśmy budowali pokój na świecie. 

W 2019 Światowe Dni Młodzieży obchodzono w Panamie i była obecna Pierwsza Pielgrzymująca Figura Matki Bożej Fatimskiej. Owocem duchowym było złożenie przez Arcybiskupa Panamy, księdza prałata Jose Domingo Ulloa Mendieta we współpracy ze Światowym Apostolatem Fatimskim w Panamie, oficjalnej prośby do  Rektora Świątyni Fatimskiej w Portugalii o pozwolenie na budowę dokładnej repliki fatimskiej Kaplicy na Miejscu Objawień w Panamie.

fotos PanamaKaplica reprezentuje historyczne i duchowe serce Przesłań Matki Bożej. Oryginalna Kaplica, o którą prosiła Matka Boża małych pastuszków fatimskich została  wybudowana w 1919, a potem stała się centrum propagowania przesłań Matki Bożej na cały świat.

Rektor Świątyni w liście datowanym na 24 lipca 2019 dał pozytywną odpowiedź i zgodził się na budowę nowej kaplicy jako znaku jedności Świątyni Fatimskiej z Archidiecezją i z całym narodem Panamy. Rektor ma nadzieję, że dzięki budowie repliki Kaplicy Fatimskiej zachęci do nabożeństwa i odmawiania różańca świętego, praktyk Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca, wynagradzania za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

W dniu 13 maja 2021 Arcybiskup Panamy poświęcił kamień węgielny i ziemię oraz rozpoczął budowę repliki Kaplicy, która będzie znajdować się w Clayton, w pobliżu budynków Konferencji Episkopatu Panamy.

Światowy Apostolat Fatimski w Panamie z radością ogłosił, że w styczniu 2024 rozpoczęto budowę repliki Kaplicy Objawień Fatimskich, dzięki wsparciu wielu hojnych osób z całego kraju. Celem  jest, aby Kaplica wkrótce mogła zostać otwarta i można było rozpocząć pracę duszpasterską poświęconą upowszechnianiu Przesłań Fatimskich mieszkańcom Panamy oraz w całym regionie Ameryki Środkowej i Łacińskiej.

Każde wsparcie jest ważne! W sprawie darowizn prosimy o kontakt ze Światowym Apostolatem Fatimskim w Panamie poprzez email: amfpanama@gmail.com lub przesłanie darowizny bezpośrednio na adres: Apostolado Mundial de Fatima - Panama. Banco General – Cuenta nº 04-49-99-872824-8.