Światowy Apostolat Fatimski jest stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego, tworzy je  wiele osób z całego świata, którzy akceptują pogłębianie wiedzy na temat Przesłań Fatimskich i życie według zasad tej organizacji. Wymagane minimum, aby stać się członkiem Światowego Apostolatu, to złożenie PRZYRZECZENIA MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ. Rejestracja jest bezpłatna!

PRZYRZEKAM MATCE BOŻEJ I PRAGNĘ PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO ŚWIATOWEGO APOSTOLATU FATIMSKIEGO

Droga Królowo i Matko, która obiecałaś w Fatimie nawrócenie Rosji i pokój na świecie dla całej ludzkości, jako wynagrodzenie za moje grzechy i grzechy całego świata, przyrzekam uroczyście Twojemu Niepokalanemu Sercu:

1. Ofiarować każdego dnia wyrzeczenia wymagane przez codzienny obowiązek wiernego obserwowania prawa Bożego,
2. Odmawiać pięć dziesiątek Różańca codziennie, podczas którego rozważane są jego tajemnice,
3. Nosić brązowy Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel jako znak i przypomnienie o osobistym poświęceniu się Matce Bożej,
4. Wyspowiadać się i przyjąć Komunię Świętą, odmówić pięć dziesiątek Różańca i dotrzymać towarzystwa Matce Bożej przez 15 minut, rozważając tajemnice Różańca w pierwsze soboty kolejnych pięciu miesięcy, z intencją wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.


Członkowie upowszechniając przesłania z Fatimy, będą zjednoczeni z Ojcem Świętym i biskupami, w jedności z nimi. Kiedy działają w imieniu Światowego Apostolatu, muszą przestrzegać warunków przesłań z Fatimy oraz autoryzowanych praktyk Apostolatu.

 

MOJE PORANNE OFIAROWANIE:
O mój Boże w jedności z Niepokalanym Sercem Maryi (tu pocałuj Twój Brązowy Szkaplerz jako znak Twojego poświęcenia – to daje odpust cząstkowy), ofiaruję Tobie Drogocenną Krew Pana Jezusa ze wszystkich ołtarzy na całym świecie, w połączeniu z ofiarą każdej mojej myśli, słowa i czynu tego dnia.

O mój Jezu, pragnę dziś uzyskać każdy odpust i zasługę, którą mogę i ofiarować je razem ze mną Niepokalanej Maryi – żeby Ona mogła najlepiej zastosować je, zgodnie z życzeniami Twojego Najświętszego Serca. Najdroższa Krwi Jezusa, uratuj nas! Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami! Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!


KORZYŚCI:

1. Wiesz, że spełniasz warunki Matki Bożej, aby otrzymać nawrócenie i pokój Chrystusowy dla świata.
2. Otrzymujesz wiele odpustów poprzez odmawianie Różańca i noszenie Szkaplerza.
3. Możesz otrzymać duchowe łaski Matki Bożej z Góry Karmel. Łaski w tym życiu, w godzinę śmierci i po śmierci.
4. Twoje imię i nazwisko są wysłane do Fatimy i umieszczone blisko miejsca objawienia.
5. Bierzesz udział w modlitwach milionów członków Apostolatu.
6. Stajesz się duchowym dzieckiem Świętego Ojca Pio.
7. Uczestniczysz w Nowej Ewangelizacji zaproponowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Pytania oznaczone gwiazdką są obowiązkowe


Państwa prywatność jest ważna dla nas. Uczynimy wszystko co w naszej mocy, aby ją uszanować i nie będziemy dzielić się danymi adresowymi z nikim spoza Apostolatu.