Światowy Apostolat Fatimski jest zaaprobowanym przez Papieża PUBLICZNYM MIĘDZYNARODOWYM STOWARZYSZENIEM WIERNYCH, którego DEKRET ZAŁOŻYCIELSKI został podpisany 7 października 2005 r., we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.  

Nasze Stowarzyszenie Międzynarodowe zostało utworzone, dawno, bo już w 1947 r., w Stanach Zjednoczonych, przez Ojca Harolda Colgan-a i pana John-a Haffert-a. Pierwszą nazwą nadaną ruchowi była Niebieska Armia, ale, ponieważ ruch szybko rozprzestrzenił się na całym świecie, to stał się międzynarodowym apostolatem z milionami członków i ośrodkami krajowymi w poszczególnych państwach, przyjmując uznaną na całym świecie nazwę: ŚWIATOWY APOSTOLAT FATIMSKI. 

Głównym celem Światowego Apostolatu Fatimskiego jest promowanie autentycznego nauczania Kościoła Katolickiego i ścisłe przylgnięcie do zasad Ewangelii; osobiste uświęcanie się poprzez wierne przylgnięcie do przesłań Najświętszej Maryi Panny, przekazanych trojgu, małym pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie Marto w Fatimie – w Portugalii, w 1917 r. oraz promowanie dobra wspólnego poprzez upowszechnianie tych przesłań.

Główne, międzynarodowe biuro Światowego Apostolatu Fatimskiego znajduje się w Fatimie, w Portugalii.