Tajemnica Fatimska układa się w serie wizji i proroctw, które Niepokalana Maryja Dziewica powierzyła trzem małym Pastuszkom Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi w dniu 13 lipca 1917 r. To jest jedna tajemnica, ale podzielona na trzy części.
Dwie pierwsze części zostały ujawnione w 1941 r., w dokumencie napisanym przez Siostrę Łucję, na prośbę Msgr. José Correia da Silva, Biskupa Leirii. Pierwsza część zawiera przede wszystkim Wizję Piekła. Druga odnosi się do nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi i poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, w celu uratowania dusz od Piekła i zapobieżeniu II wojnie światowej.

W 1943 r., kiedy Siostra Łucja została poproszona przez Biskupa Leirii, aby ujawniła trzecią część tajemnicy, Siostra Łucja wahała się przez krótki okres czasu, będąc "jeszcze nie przekonana, że Bóg jasno upoważnił ją do działania." Jednak, w dniu 3 stycznia 1944 r., Siostra Łucja zapisała “tajemnicę” i oddała Biskupowi w zapieczętowanej kopercie, aby miał ją w opiece.

W celu lepszej ochrony “tajemnicy” koperta została umieszczona w Tajnym Archiwum Watykanu w dniu 4 kwietnia 1957 r.. Siostra Łucja została o tym poinformowana.

Pełny tekst trzeciej części “tajemnicy” został oficjalnie ujawniony przez Papieża Jana Pawła II w roku 2000, kilka miesięcy po beatyfikacji Hiacynty i Franciszka Marto. Ta trzecia prorocza wizja wymienia zamach na Ojca Świętego i opisuje straszne cierpienia męczeńskie Kościoła w naszych czasach.

W celu przeczytania pełnego tekstu Tajemnicy Fatimskiej i jej teologicznej interpretacji (w j. angielskim) sporządzone przez władze Watykanu, proszę nacisnąć tutaj.