Dzięki Państwa hojnemu wsparciu, możemy funkcjonować już ponad 60 lat, upowszechniając Przesłania Matki Bożej Fatimskiej oraz siejąc nasiona wiary i nadziei w sercach ludzi. 

PAŃSTWA WSPARCIE FINANSOWE JEST BARDZO WAŻNE!

Ono pomoże skierować innych na ścieżkę Matki Bożej wiodącą ku zbawieniu.
Nasze modlitwy są z Państwem.


Złóżcie Państwo ofiarę drogą internetową tutaj

 

 
Jeśli wolą Państwo ofiarę przesłać pocztą, prosimy to zrobić na podany niżej adres. Poprzez Państwa udział, nasz ruch będzie kontynuował ratowanie dusz i pomoże osiągnąć pokój na świecie.
 

Prześlijcie Państwo ofiarę pieniężną na adres:
Światowy Apostolat Fatimski
Sekretariat Międzynarodowy
World Apostolate of Fatima
International Secretariat
Rua S. Vicente Paulo, nº 32
Apartado 1
2495-438 Fatima (Portugalia)


Misja Różańców:

Jedną z bieżących misji Międzynarodowego Światowego Apostolatu Fatimskiego jest zachęcenie zarówno dorosłych jak i dzieci do nauczenia się jak odmawiać różaniec i do częstej modlitwy różańcowej, tak jak nas prosiła Matka Boża z Fatimy.
Wypełniając naszą misję, otrzymujemy prośby o różance z parafii, szkół, więzień i domów opieki z całego świata, a ponieważ nasze zapotrzebowanie jest teraz większe niż kiedykolwiek, prosimy Państwa o pomoc w wypełnieniu próśb Matki Bożej przez złożenie ofiary na Misję Różańców przez Państwa osobiście lub Państwa grupę. Lub jeśli znają Państwo grupę, która wytwarza Różańce, prosimy powiedzieć im, że my potrzebujemy ich pomocy.

Ofiarę na Różańce prosimy przesłać na następujący adres:
Apostolado Mundial de Fátima 
Secretariado Internacional 
Rua S. Vicente Paulo, nº 32 
Apartado 1 
2495-438 Fátima (Portugal)

Niech Bóg błogosławi Państwu za dobre dzieła i niech Matka Boża chroni Państwa pod Swoim Macierzyńskim płaszczem łaski.

Inne Dary
Jeśli są Państwo zainteresowani ofiarowaniem innych darów Światowemu Apostolatowi Fatimskiemu, prosimy o telefon pod numer:
00351 249 539 865 / info@worldfatima.com