Światowy Apostolat Fatimski zdecydował rozpocząć ogólnoświatową kampanię w celu zebrania środków, aby wesprzeć prace renowacyjne sanktuarium w Pontevedra. Pismo okólne Prezesa Międzynarodowego jest dostępne tutaj

Santuario PontevedraSanktuarium Niepokalanego Serca Maryi, znane także jako Sanktuarium na Miejscu Objawień w  Pontevedra, w Hiszpanii jest miejscem ściśle związanym z historią i przesłaniami fatimskimi. To tutaj, w byłym klasztorze Sióstr Świętej Doroty, w którym w dniu 25 grudnia 1925 r. Siostra Łucja od Pana Jezusa, najstarsza z wizjonerów fatimskich, miała objawienie Matki Bożej i Dzieciątka Jezus w swojej celi – teraz przebudowanej na kaplicę.

porta abertaMatka Boża prosiła Siostrę Łucję o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. Przez lata stary budynek sanktuarium niszczał i teraz jest pilna potrzeba przeprowadzenia właściwego remontu, aby zachować święte miejsce objawień i jego duchowość.

Konferencja Episkopatu Hiszpanii jest odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad tymi wysiłkami. Koszty są bardzo wysokie! Darowizny zbierane przez Światowy Apostolat Fatimski będą przekazane do Konferencji Episkopatu pod koniec roku. Liczymy na Państwa hojne wsparcie!

Darowizny mogą być przesyłane na konto bankowe:

Światowy Apostolat Fatimski
(Assoc. Apostolado Mundial de Fátima – SI)
Bank EuroBIC – Fatima
IBAN: PT 50 0079 0000 2658 9082 1016 5
Kod SWIFT: BPNPPTPL
Przeznaczenie: “Darowizna Pontevedra”

Celem jest, aby w roku 2025, czyli w stulecie objawień w Pontevedra, Sanktuarium Niepokalanego Serca Maryi miało potrzebne i godne wyposażenie, aby powitać wszystkich pielgrzymów, którzy tu przybędą. Bądźmy zatem hojni! I pamiętajmy o obietnicy Matki Bożej z Fatimy, że: “W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

ing Pontevedra Logo Centennial

 

AIS PLNa całym świecie dzieci będą odmawiać różaniec w dniu 18 października. Ta inicjatywa modlitewna pochodzi z Fundacji “Pomoc Kościołowi w Potrzebie” i ma na celu ożywienie wiary w moc modlitwy. Kampania światowa jest zaproszeniem do przypomnienia słów Matki Bożej Fatimskiej, że dziecięca i ufna modlitwa różańcowa może naprawdę zmienić świat, pokonać zło i przynieść pokój.

Światowy Apostolat Fatimski, tak jak w przeszłości, jest partnerem tej inicjatywy, pomagając upowszechniać ją i zapraszając swoich członków, rodziny, parafie, katechetów, nauczycieli, aby wspólnie z dziećmi odmawiali różaniec w dniu 18 października, o pokój i jedność na świecie.

Odmawianie różańca razem z dziećmi umocni jedność w Kościele i pomiędzy ludźmi. My wszyscy jesteśmy wezwani do tworzenia jednej rodziny ponad granicami, zjednoczonej w modlitwie. Z modlitwy wyrasta miłość do Boga i do bliźniego. Różaniec otwiera nasze serca na konkretną pomoc dla prześladowanych, potrzebujących i ubogich, w których cierpi sam Chrystus.

Tego dnia dzieci będą odmawiać różaniec w Kaplicy na Miejscu Objawień w Fatimie, w Portugalii w jedności z innymi dziećmi na świecie.  

EWTN broadcast ad 2021W tym roku 13 października, w rocznicę ostatnich objawień Matki Bożej w Fatimie, odbędzie się 19 edycja Dorocznego Światowego Programu Eucharystycznego dla Dzieci i Młodzieży, nadawanego przez EWTN (https://www.ewtn.com/) do ponad 150 krajów za pośrednictwem kanałów w języku hiszpańskim i angielskim.

Program zawiera uczestnictwo we Mszy Świętej i Adorację Najświętszego Sakramentu przez dzieci i młodzież z intencją wynagrodzenia za grzechy ludzkości, o zakończenie pandemii, o nawrócenie biednych grzeszników, o pokój na świecie i o triumf Niepokalanego Serca Maryi obiecany w Fatimie. Dzieci zawierzą siebie i swoje rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi, a także zawierzą wszystkie dzieci i młodzież wraz z rodzinami.

Światowy Apostolat Fatimski ponownie przyłączy się do tego wydarzenia we wszystkich miejscach, w których Apostolat jest obecny, czcząc Matkę Bożą Fatimską z tym duchowym bukietem, zainspirowanym przez Świętego Franciszka i Świętą Hiacyntę Marto. Prosimy o przeczytanie wiadomości od Międzynarodowego Prezesa ŚAF na ten dzień.    

W filmie wideo wyprodukowanym przez Świątynię Fatimską w ramach serii "Oblicza Fatimy", Nuno Prazeres, Dyrektor Międzynarodowego Sekretariatu Światowego Apostolatu Fatimskiego, mówi o znaczeniu podróży Pielgrzymującej Figury Matki Bożej Fatimskiej po świecie. 

Jako gość kolejnego filmu wideo z serii "Oblicza Fatimy", które powstają co miesiąc  i przedstawiają osoby, które integrują nową czasową wystawę w Świątyni Fatimskiej, Nuno Prazeres ukazuje w tym odcinku Pielgrzymującą Figurę Matki Bożej Fatimskiej jako "Oblicze Kościoła Misyjnego".

“Dzisiaj, tak jak i wczoraj, Matka Boża kontynuuje podróż w pośpiechu do miejsc, do których została zaproszona. Najświętsza Maryja staje się pielgrzymem podróżującym po drogach tego świata, przynoszącym pocieszenie i nadzieję dla serc ludzi tak często  zranionych i zrozpaczonych, które szukają pokoju. Ale Matka Boża nigdy się nie narzuca! Każda wizyta w każdym kraju lub miejscu jest rezultatem zaproszenia, pragnienia duszpasterskiego dojrzewającego często miesiące lub nawet lata”, a "uznanie ważności przesłań fatimskich" jest widoczne w "wielu prośbach o przybycie Pielgrzymującej Figury Matki Bożej".

Na malowanej drewnianej mapie świata, wykonanej w 1956 r., która znajduje się na wystawie i opisuje pierwsze podróże Pielgrzymującej Figury Matki Bożej, Nuno Prazeres powraca do niektórych symbolicznych pielgrzymek, które Pielgrzymująca Figura odbyła w ciągu prawie 75 lat.

“W ciągu pierwszych 9 lat pielgrzymek, jak możemy zobaczyć na tej mapie świata, Figura Matki Bożej przebyła ponad pół miliona kilometrów i została przyjęta przez ponad 300 milionów osób. W Europie, w tym czasie, Matka Boża pielgrzymowała jako Symbol Pokoju, inspirując jedność i solidarność pośród narodów po wojnie, która spowodowała tyle podziałów i zniszczyła tak wiele” wspomina Nuno Prazeres.

Film nawiązuje także do znanych 'lotów pokojowych’, które odbyła druga Figura Pielgrzymująca, odwiedzając wiele krajów, na różnych kontynentach, w ramach Światowego Apostolatu Fatimskiego, ruchu założonego w Stanach Zjednoczonych przez księdza prałata Harold-a Colgan-a i Jana Haffert-a, oblicza, których także są obecne na wystawie czasowej w Świątyni Fatimskiej.

Wystawa "Oblicza Fatimy – Obrazy Duchowego Otoczenia" jest otwarta do 15 października 2022 r., w Convivium Świętego Augustyna, na dolnym piętrze Bazyliki Trójcy Przenajświętszej i może być zwiedzana za darmo, codziennie od godziny 9:00 rano do 13:00 i od 14:00 do 18:00 (www.fatima.pt)

Papież Franciszek ogłosił “Rok Świętego Józefa”, który rozpoczął się w dniu 8 grudnia 2020, we wspomnienie Niepokalanego Poczęcia i zakończy się 8 grudnia 2021 roku. Decyzja zbiega się ze 150 rocznicą ogloszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego przez Papieża Piusa IX. To wydarzenie jest okazją do zwrócenia naszej uwagi i modlitw ku Świętemu Józefowi, który jest wzorem kochanego i posłusznego ojca, który pomimo swojej dyskretnej i ukrytej obecności, odegrał wielką rolę w historii zbawienia. 

Rozmyślając na temat Świętego Józefa, szczególnie w tym czasie pandemii koronawirusa, możemy umocnić naszą wiarę i zainspirować nasze działania. Wiele osób czyni ukryte ofiary, aby chronić innych, tak jak Święty Józef cicho chronił i troszczył o Najświętszą Maryję i Pana Jezusa.

W przesłaniach fatimskich, Bóg wzywa nas, aby zwrócić naszą uwagę na Świętą Rodzinę  z Nazaretu, która ukazała się podczas objawienia w dnia 13 października 1917 r. Siostra Łucja pisze w swoich “Wspomnieniach”: “Po tym jak Matka Boża zniknęła w ogromnej odległości, na sklepieniu nieba, ujrzeliśmy Świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Matką Bożą, ubraną na biało z niebieskim płaszczem, obok słońca. Święty Józef i Dzieciątko Jezus wydawali się błogosławić świat, w tym celu uczynili znak krzyża.” 

Ta wizja przypomina nam, że w tych trudnych czasach, możemy i powinniśmy zwrócić się do Świętej Rodziny, aby uzyskać inspirację dla naszego życia. W szczególności, możemy zwrócić się do Świętego Józefa, głowy Rodziny, opiekuna i żywiciela Świętej Rodziny.

Światowy Apostolat Fatimski, mając Świętego Józefa jak jednego ze swoich Świętych Patronów, którego figura z Dzieciątkiem Jezus stoi na szczycie dachu Domus Pacis, głównego biura naszego Międzynarodowego Apostolatu, modli się o wstawiennictwo Świętego Józefa w celu wzmocnienia rodzin, Kościoła, naszego Apostolatu i prosi go o błogosławieństwo, aby pobłogosławił świat Chrystusowym pokojem.