Zainspirowany prośbą Prezydenta Korei Południowej, wyrażonej podczas jego wizyty w Austrii, prośbą o modlitwę w intencji pokojowego ponownego zjednoczenia Korei, Światowy Apostolat Fatimski z diecezji Wurzburg, w Niemczech promuje modlitwę fatimską w dniu 13 maja 2022 zarówno w Korei Południowej jak i w Niemczech, z intencją modlitwy o pokój w Korei, w Ukrainie i na całym świecie.

Feier im Aussenbereich 2Podczas swojej wizyty w Austrii w 2021 r. były Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in odwiedził także opactwo w Heiligenkreuz, gdzie on stwierdził, że podstawą jego działalności politycznej jest wiara. Prezydent poprosił przede wszystkim o modlitwę w intencji o pojednanie i pokojowe zjednoczenie Półwyspu Koreańskiego. Odpowiadając na to wezwanie i dziękując za pokojowe zjednoczenie Niemiec w 1989/90 i za zakończenie zimnej wojny, diecezjalny oddział Światowego Apostolatu Fatimskiego w Wurzburgu, w Niemczech, zdecydował zorganizować wielkie wydarzenie modlitewne w Święto Matki Bożej Fatimskiej.

We współpracy ze Światowym Apostolatem Fatimskim w Korei Południowej i Sekretariatem Międzynarodowym, takie wydarzenie jest planowane w Korei Południowej i w Niemczech, w dniu 13 maja 2022 r. Tego dnia członkowie Apostolatu Fatimskiego i inni wierni zbiorą się Świątyni Pokoju, przy granicy Korei Północnej i Południowej, jak również w Wurzburgu, w Niemczech, aby prosić Boga i Matkę Bożą o ponowne zjednoczenie Korei, jak również o pokój w Ukrainie i na całym świecie. Może przykład pokojowego zjednoczenia Niemiec zainspiruje i da nadzieję wiernym z Korei na kontynuację ich walki o pokój. 

Replika Kaplicy Objawień w Fatimie została wybudowana na Filipinach. Poświęcenie tej kaplicy odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 r., w rocznicę odejścia do Nieba Świętego Franciszka Marto, jednego z wizjonerów z Fatimy. Inicjatywa pochodziła od Światowego Apostolatu Fatimskiego na Filipinach i jest popierana przez Archidiecezję w Cebu. Kaplica znajduje się w gminie San Remigio i jest pierwszą tego typu budowlą w tym kraju i w całej Azji.

Capelinha de Fatima Cebu FilipinasProjekt repliki Kaplicy Fatimskiej oficjalnie został podjęty w dniu 20 lutego 2020 r., we wspomnienie Świętego Franciszka i Świętej Hiacynty Marto, wtedy poświęcono kamień węgielny. Pod nadzorem Archidiecezji w Cebu, pod kierownictwem księdza biskupa Jose S. Palma, została założona fundacja „Três Pastorinhos de Fátima", w celu zarządzania i monitorowania całego procesu. Pomimo ograniczeń nałożonych w związku z pandemią, budowa nowego miejsca liturgicznego została ukończona i jest ono gotowe do inauguracji, która zbiega się z jubileuszem 500-lecia chrześcijaństwa w tym kraju.

Program poświęcenia repliki Kaplicy Fatimskiej Capelinha, w dniu 4 kwietnia 2022 r. zawiera między innymi Mszę świętą z aktem poświęcenia ołtarza, intronizację Obrazu Matki Bożej Fatimskiej i relikwii dwojga świętych pastuszków, w obecności licznych wiernych z całego kraju.

Z Portugalii weźmie udział w tym wydarzeniu delegacja Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie i Sekretariat Międzynarodowy Światowego Apostolatu Fatimskiego.

Vista Capelinha de Fatima Cebu FilipinasŚwiatowy Apostolat Fatimski uważa, że ta replika Kaplicy Fatimskiej na Filipinach, jak również inne, które już istnieją w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Puerto Rico pomogą umocnić związki Filipińczyków z Sanktuarium w Portugalii i rozszerzą nabożeństwo maryjne, szczególnie poprzez życie według duchowości fatimskiej. Te ośrodki pielgrzymkowe są autentycznymi znakami macierzyńskiej obecności Matki Bożej i Bożego Miłosierdzia.

Wczoraj Biuro Prasowe Watykanu poinformowało, że Papież Franciszek zawierzy Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi w dniu 25 marca 2022 r. w Bazylice Świętego Piotra, podczas nabożeństwa pokutnego, któremu będzie przewodniczył. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 17-tej (czasu rzymskiego). Tego samego dnia Kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski dokona takiego samego aktu zawierzenia w Świątyni Matki Bożej Fatimskiej w Portugalii, jako wysłannik Ojca Świętego.

papa francisco e nossa senhora de fatima e1494426941505Dzień 25 marca jest datą szczególną. Jest to uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a także tego dnia, 38 lat temu, tj. w 1984 r., Święty Jan Paweł II, Papież zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wcześniej w tym miesiącu, biskupi katoliccy obrządku łacińskiego i Światowy Apostolat  Fatimski Oddział Międzynarodowy zwrócili się do Papieża Franciszka, aby zawierzył Ukrainę i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, dokładnie w czasie, gdy w Europie toczy się straszna wojna, spowodowana atakiem i inwazją Armii Rosji na Ukrainę.

Przesłanie fatimskie jest wezwaniem o pokój! Gdy Matka Boża objawiła się w 1917 r., to powiedziała trojgu małym pastuszkom: "Bóg życzy sobie ustanowić nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca. Jeśli to, o czym mówię zostanie zrealizowane, wiele dusz zostanie uratowanych i zapanuje pokój”. Matka Boża prosiła także o zawierzenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu stwierdzając, że jeśli ta prośba nie zostanie spełniona, Rosja rozprzestrzeni „swoje błędy na całym świecie, powodując wojny i prześladowania Kościoła.” “Dobrzy," dodała, "będą męczeni, Ojciec Święty będzie musiał bardzo wycierpieć, różne narody będą zniszczone."

Jak już wskazano w liście opublikowanym tutaj, napisanym przez naszego międzynarodowego Prezesa ŚAF, jesteśmy zaproszeni do odnowienia zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, które miało miejsce w dniu 25 marca 1984 r. Obecnie my powinniśmy ponowić zawierzenie w jedności z Ojcem Świętym i wieloma księżmi biskupami na świecie, którzy zawierzą Rosję i Ukrainę.

Prawdziwe nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, poprzez nawrócenie, pokutę i wynagrodzenie, zawierzenie siebie Bogu i Matce Bożej, pomoże uratować świat i zaprowadzić pokój!

Międzynarodowy Prezes Światowego Apostolatu Fatimskiego, Prof. Americo Lopez-Ortiz napisał pismo okólne do wszystkich kierowników i członków Światowego Apostolatu Fatimskiego dotyczące strasznej inwazji i ataku Rosji na Ukrainę. fatima imaculada coracao 2 1

W swoim liście (w języku angielskim) podkreślił, że tak “krytyczna sytuacja musi być skonfrontowana z duchową bronią, aby pokonać zło” i nasz ruch ma obowiązek “oświecać serca wiernych światłem nadziei w ostateczny triumf Niepokalanego Serca Maryi obiecany w Fatimie.” On także napisał do Ojca Świętego proponując odnowienie zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi i tym samym, prosił o wsparcie upowszechniania nabożeństwa Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca, jak prosiła Matka Boża, aby otrzymać pokój dla ludzkości.

Dlatego w nadchodzący dzień 25 marca 2022 r. my wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby indywidualnie lub w grupie odnowić Kolegialne Zawierzenie Świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Św. Jan Paweł II, w 1984 r., w Rzymie. Tekst Zawierzenia jest tutaj w języku angielskim (link)

Złączmy się w modlitwie, szczególnie teraz, gdy Jest Wielki Post i przygotowujemy się na Wielkanoc, święto zwycięstwa Pana Jezusa Chrystusa nad śmiercią i złem.

UcraniaCzłonkowie Światowego Apostolatu Fatimskiego na Ukrainie, szczególnie ci z Parafii Matki Bożej we Lwowie od dawna pragną powitać Pielgrzymującą Figurę Matki Bożej Fatimskiej w tym regionie. Stało się to jeszcze bardziej upragnione w tym szczególnym czasie wojny i napięć z Rosją. Dlatego w dniu 10 marca 2022 r. grecko-katolicki Arcybiskup i Metropolita Lwowa, ksiądz Igor Woźniak napisał list do Rektora Świątyni Fatimskiej w Portugalii z oficjalną prośbą o odwiedziny Figury Matki Bożej, “w celu uproszenia jej wstawiennictwa i opieki nad ludnością Ukrainy i nad całym światem”.  

Świątynia Fatimska otrzymała list i natychmiast zdecydowała wysłać Pielgrzymującą Figurę nr 13, replikę oryginalnej figury na Ukrainę. Pielgrzymująca Figura będzie podróżować przez Kraków, w Polsce w tym tygodniu. Figura pozostanie przez 1 miesiąc na Ukrainie i będzie powitana i transportowana przez wspólnotę grecko-katolicką we Lwowie, gdzie znajduje się duża grupa członków Światowego Apostolatu Fatimskiego, z którymi jesteśmy głęboko związani, zarówno na poziomie duchowym jak i poprzez naszą pomoc. 

Matka Boża w Fatimie usilnie prosiła nas o modlitwę o pokój. Odwiedziny Figury Matki Bożej na Ukrainie są częścią tej duchowej i duszpasterskiej misji, aby nastał pokój w tym kraju i na świecie.

Notatka historyczna: W 1971 r. grupa pielgrzymów Światowego Apostolatu Fatimskiego, ze Stanów Zjednoczonych próbowała przywieźć Pielgrzymującą Figurę Matki Bożej do Rosji. Figura była pobłogosławiona w Fatimie przez Papieża Pawła VI, ale odmówiono jej wjazdu. Gdy członkowie Apostolatu siedzieli na statku w ukraińskim porcie Odessa, zdecydowali, że polecą z Figurą do Moskwy wyczarterowanym samolotem, owiną ją w szmaty i potajemnie przywiozą na Plac Czerwony. Potem powrócili na statek, a później umieścili Figurę w Świątyni Niepokalanego Serca Maryi w Waszyngtonie, New Jersey, gdzie ona jest znana jako “Pielgrzymująca Figura Matki Bożej z Odessy”. Kilka lat temu ta figura została ofiarowana, przez Apostolat ze Stanów Zjednoczonych, wspólnocie z parafii katolickiej w Kazaniu w Rosji, gdzie do tej pory Figura jest czczona.