W dniu 13 czerwca 2024 r. Dykasteria ds. Osób Świeckich, Rodziny i Życia odbyła swoje coroczne spotkanie w Watykanie wraz z moderatorami stowarzyszeń wiernych, ruchów kościelnych i nowych wspólnot. Światowy Apostolat Fatimski był reprezentowany przez Międzynarodowego Sekretarza panią Edith Koch oraz przez Dyrektora Sekretariatu pana Nuno Prazeres. 

Spotkanie odbyło się pod hasłem “Wyzwania synodalne dla misji” i zgromadziło w sumie ponad 200 osób z 95 międzynarodowych stowarzyszeń wiernych, spośród 117 uznanych przez Dykasterię. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w Bazylice Świętego Piotra, której przewodniczył ksiądz kardynał Kevin Farrell, Prefekt Dykasterii ds. Osób Świeckich, Rodziny i Życia. Po Mszy świętej była audiencja u Ojca Świętego w Nowej Sali Synodalnej.

Photo @Vatican Media

Papież Franciszek w swoim przemówieniu do uczestników poczynił ważne uwagi na temat drogi synodalnej dla ruchów kościelnych. Ojciec Święty rozpoczął od stwierdzenia, że “droga synodalna wymaga duchowego nawrócenia” i dodał, że jego “nadzieją jest, że droga synodalna może przetrwać jako stały sposób działania w Kościele, na wszystkich poziomach, przenikając serca wszystkich, pasterzy i wiernych, aż stanie się wspólnym ‘stylem kościelnym’”.

Ojciec Święty podkreślił pewne cechy, pewne “synodalne cnoty” w świetle duchowego nawrócenia: myślenie tak jak Bóg myśli, przezwyciężanie wyłączności i praktykowanie pokory.

Odnosząc się do pierwszej cnoty, “myślenia tak jak Bóg myśli”, Papież Franciszek powiedział, że “to jest pierwsza wewnętrzna przemiana, o którą jesteśmy proszeni: wyjście poza “myśl czysto ludzką” i przyjęcie “myślenia Bożego.” Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, przed rozpoczęciem programu, apostolatu, misji w Kościele, powinniśmy zapytać się siebie: czego Bóg oczekuje ode mnie, czego Bóg oczekuje od nas w tym momencie, w tej sytuacji?”

Odnośnie drugiego punktu, “przezwyciężanie wyłączności”, Ojciec Święty nalegał na przywódców stowarzyszeń, aby nie popadli w pokusę “zamkniętych kręgów”:  “Bądźmy uważni: nasza własna grupa, nasza własna duchowość są rzeczywistościami, które pomogą nam iść z Ludem Bożym, ale one nie są przywilejami, dlatego, że jest niebezpieczeństwo, że zostaniemy uwięzieni w tych ograniczeniach” powiedział Ojciec Święty.  Droga synodalna “prosi, abyśmy pozwolili się poruszyć, nawet ‘zranić,’ przez ten głos, doświadczenie i cierpienie innych: naszych współwyznawców i wszystkich wokół nas. Bądźcie otwarci, z otwartym sercem,” powiedział Ojciec Święty do wszystkich uczestników spotkania.

Trzecim aspektem, który podkreślił Ojciec Święty było “kultywowanie pokory”, “podstawy wszystkich cnót.” Papież wyjaśnił, że “ten etap duchowego nawrócenia jest także podstawowy dla budowania Kościoła synodalnego: tylko osoba pokorna szanuje inne osoby i uznaje ich wkład, ich rady, wewnętrzne bogactwo, nie wynosząc własnego “ja”, ale “my” wspólnoty. To mnie boli, kiedy spotykamy się my, chrześcijanie …, w j. hiszpańskim mówimy “yo me mí conmigo para mí”, co oznacza, “Ja, mnie, ze mną, dla mnie”. Ci chrześcijanie stawiają siebie “w centrum”. To jest smutne. To osoby pokorne stoją na straży komunii w Kościele, unikając podziałów, przezwyciężając napięcia, wiedząc jak odłożyć na bok swoje inicjatywy w celu udziału we wspólnych projektach.”

Papież Franciszek poczynił końcową uwagę podkreślając, że “ruchy kościelne są służbą, nie są tylko dla nas samych. To jest smutne, kiedy czujemy, że “Ja należę do tego, do innego i do innego”, tak jakby to miało to mieć związek z wyższością. Ruchy kościelne mają służyć Kościołowi, nie są przesłaniem samym w sobie, nie są centralną postacią kościelną. One są służbą.”

Następnie Papież Franciszek udzielił swojego błogosławieństwa i odmówił Zdrowaś Maryjo. Tuż przed opuszczeniem Sali Synodalnej, Ojciec Święty przywitał każdego uczestnika osobno, aby każdy uczestnik mógł zrobić sobie zdjęcie z Papieżem.   

Spotkanie zakończyło wystąpieniem Kardynała Farrell, Prefekta Dykasterii ds. Osób Świeckich, Rodziny i Życia, który podkreślił znaczenie refleksji nad procesem synodalności w naszych ruchach i naszym codziennym życiu, w naszych strukturach rządzenia i naszej działalności misyjnej w tym świetle, aby być przygotowanym, aby odpowiedzieć na problemy i wyzwania świata współczesnego. 

Następnie odbyły się dwa główne wykłady wygłoszone przez prof. Rafael Luciani i przez Dr Elisa Lisiero, pierwszy na temat ‘Misja jako Cel Drogi Synodalnej’ i drugi, refleksja nad drogą synodalną i doświadczenie ruchów.

Po tych wykładach było wystarczająco dużo czasu na pytania i odpowiedzi, był także  czas, aby poszczególne ruchy podzieliły się swoim doświadczeniem synodalnym. 

Kardynał Kevin Farrell zamknął spotkanie, dziękując ruchom za to, że są narzędziami ewangelizacji, pracują w Kościele i z Kościołem i zachęcał, aby wszyscy dawali świadectwo Chrystusowi poprzez własne życie.